į pradžią turinys susisiekite  
Netradicinis » Valstybės pažinimo centre

Valstybės pažinimo centre

 

                 6-9 klasių mokiniai rugsėjo mėnesį lankėsi Valstybės pažinimo centre, kuris įsikūręs prie Prezidentūros. Centro  ekspozicijos yra pritaikytos jaunimui, gerai išmanančiam informacines technologijas. Mokiniai naudodamiesi planšetėmis lengvai galėjo rasti atsakymus  į jiems rūpimus klausimus: kaip veikia demokratinė valstybė ir jos institucijos, kaip piliečiai gali dalyvauti valstybės kūrime ir valdyme, kokiais būdais galima spręsti visai visuomenei ar vietos bendruomenei aktualias problemas.  Ekskursijos dalyviai sužinojo, kada pastatyti Prezidento rūmai, kokie garsūs žmonės juose gyveno.

Tokie įdomūs ir interaktyvūs  edukaciniai  užsiėmimai ugdo mokinių  pilietiškumą, padeda naujai pažvelgti į vieną ar kitą įvykį, reiškinį, objektą, lavina pastabumą, kolektyvinio darbo įgūdžius ir gebėjimus.

 

Mokyklos informacija