į pradžią turinys susisiekite  
Netradicinis » Žygis

Turistinis žygis į Balio Sruogos gimtinę

 

                 Šiais metais vyksta pilietinis projektas „Aš už Lietuvą“.

Rugsėjo 20 d. Kratiškių pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai ėjome pėsčiomis į rašytojo Balio Sruogos gimtinę Baibokus. Mums teko įveikti net 8 km. atstumą.

                      Apsirengę liemenėmis su atšvaitais, pasipuošę Lietuvos vėliavėlėmis saulėtą rugsėjo rytą išėjome iš mokyklos. Eidami skandavome šeštokės Adrijos sukurtą skanduotę; „Mokinukai op op op, Norim gražios Lietuvos, Kad ji būtų mylima Ir visų prižiūrima !”. Pakeliui sustojome prie paminklo  tremtiniams. Einant pro Gaižiūnų kaimą mus pasitiko kaimo bendruomenės pirmininkas A. Jasinevičius . Jis mums papasakojo, kaip nykstantį kaimą bendruomenė prikėlė naujai veiklai, kaip ūkiniame pastate buvo įrengta salė šventėms, susirinkimams. Pailsėję, pasivaišinę išskubėjome į Baibokus, kur  mūsų jau laukė mokyklos pradinukai. Ties sankryža į B. Sruogos sodybą prie mūsų prisijungė Mieliūnų kaimo bendruomenė.

                      Paėję dar 500 m., mes jau buvome gražiai sutvarkytoje Sruogos sodyboje, kurioje mus pasitiko pradinukai. Čia pasivaišinome gaiviuoju gėrimu ir bandelėmis. Pavalgę klausėmės pasakojimo apie šią sodybą. Sužinojome, kad prie sodybos augo liepa, kuri numirus šeimininkams nulūžo. Pasirodo tie šeimininkai turėjo 9 vaikus. Dabar toje vietoje , kur nulūžo liepa, auga 9 mažos liepos.

                      Apžiūrėję aplinką ir sodybos vidų, susėdome ratu ant žolės. Tuo tarpu šeštokai paskaitė B. Sruogos poemos “Giesmė apie Gediminą” ištraukas. Mieliūnietė S. Laurišonienė mums raiškiai perskaitė rašytojo eilėraštį “Mamai”. Vėliau klausėmės pasakos, kaip princas žmonos ieškojo, dainavome dainas.

                      Pasilinksminę refleksavome apie žygį ir susėdę į autobusus važiavome namo.

                      Prasmingai praleidome laiką ir supratome, kad tokie pilietiniai projektai moko mus mylėti ir branginti savo gimtąjį kraštą ir jo žmones.

 

9 klasės mokinė Justina Korsakaitė