į pradžią turinys susisiekite  
Rytmečio skaitymai » Gruodžio

Gruodžio mėnuo- skaitome pasakas

 

Laukdami kalėdinio stebuklo vaikai panoro klausytis skaitomų pasakų.

Gruodžio 2 dieną skaitėme ,, Pasaka apie žmogų, vilką ir lapę“. Pasaką paskaityti pakvietėme močiutę Konstanciją Kairienę. Vaikai susikaupę klausėsi skaitomo teksto, nes išklausę turėjo nupiešti pasakos iliustraciją, pasakyti pasakos veikėjus. Baigę piešti mokiniai surengė iliustracijų parodėlę, išrinko gražiausias ir tiksliausiai pasakos siužetą atskleidžiančias iliustracijas.

                             Gruodžio 9 dieną  pasaką ,,Avinėli, pasipurtyk“ skaitė Kratiškių kaimo medicinos punkto slaugytoja Vanda Dubinienė. Vaikams patiko  ne tik skaitoma pasaka, bet jie buvo nustebinti skaitančiosios įvaizdžio. Mokiniai džiaugėsi  vaišėmis, kurias dovanojo ,,stebuklinga staltiesė“. Pasivaišinę vaikai pasitikrino, kaip  suprato pasaką: vyresnieji rašė skelbimus, kuriuose pranešė apie dingusį avinėlį, mažesnieji piešė stebuklingą avinėlį, iš išsibarsčiusių žodžių ir paveikslėlių sudėjo sakinius.

Gruodžio 16 d. vaikai klausėsi eiliuotos Kosto Kubilinsko pasakos ,,Ledinukas“. Pasaką skaitė mokyklos direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Dita Šiškovienė. Išklausę pasaką vyresnieji vaikai atliko sakinių užbaigimo užduotis, o mažieji surengė dailiojo rašto konkursą.

Grudžio 23 d. pasiklausyti pasakos ,,Kalėdų stebuklas“ vaikus pakvietė Kalėdų senelis. Kadangi Kalėdų senelis senas ir prastai mato, o jo akiniai skirti ne pasakoms skaityti, o į vaikus žiūrėti, tai pasaką paskaitė jo pagalbininkė Snieguolė. Paskaičiusi pasaką Snieguolė paprašė vaikų atsakyti į klausimus. Vaikai klausėsi susikaupę ir į Snieguolės klausimus puikiai atsakė. Senelis pagyrė vaikus, kad jie skaito pasakas ir ragino tą daryti visada. Vaikai pakvietė Kalėdų senelį ir Snieguolę kartu pažaisti ir pašokti.

Beskaitydami pasakas  sulaukėme Kalėdų šventės...

 

Pradinių klasių mokytoja Nijolė Baltrušaitienė