į pradžią turinys susisiekite  
Finansai » Darbo užmokestis

 

 

Vidutinis darbo užmokestis už 2019 metus

 

 

Pareigybių pavadinimas

Pareigybių etatų sk.

Vidutinis darbo užmokestis (Eurais)

 
 

Vadovas

1

1204

 

Kiti administracijos darbuotojai

3

476

 

Mokytojai

9,01

687

 

Pagalbą teikiantys specelistai

0,75

186

 

Ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo mokytoja

1,25

785

 

Kiti kvalifikuoti darbuotojai

3

418

 

Nekvalifikuoti darbuotojai

5,5

340