Rėmėjai
 

Svečiai iš Norvegijos

 

Lapkričio 15  dieną  Biržų rajono Kratiškių pagrindinėje mokykloje  lankėsi  norvegų Odd Fellow Ordenen labdaros organizacijos atstovai. Materialinę paramą ši organizacija mokyklai teikia jau penktus metus. Šiemet už rėmėjų pinigus buvo nupirkta multimedija ir kompiuteris. Šia dovana naudosis pradinių klasių mokiniai.

 

Mokyklos informacija

 

 
 
 
 

KRATIŠKIŲ MOKYKLOJE LANKĖSI ODD FELLOW ORDENEN ATSTOVAI IŠ NORVEGIJOS    Lapkričio 15 - 19 dienomis Biržų rajono Kratiškių pagrindinę mokyklą aplankė norvegų Odd Fellow Ordenen labdaros organizacijos atstovai Einar Jacob Thronsen ir Terje Pederson. Suteikę materialinę paramą mokyklai,  svečiai džiaugėsi vaikų nuoširdumu ir mokyklos bendruomenės svetingumu.

          Labai simboliška, kad minint tolerancijos dieną, mokykloje apsilankė Odd Fellow Ordenen organizacijos, kurios šūkis Draugystė, meilė ir tiesa, nariai. Atvykę su dovanomis vaikams, norvegai  buvo svetingai sutikti mokyklos mokinių, kurie  svečiams pristatė paruoštą programėlę. Mažieji mokyklos artistai, vadovaujami mokytojos Nijolės Baltrušaitienės, pristatė mini spektakliuką Obuolių pyragas, mokyklos šokėjos savo išradingumą demonstravo šokdamos. Einar Jacob Thronsen džiaugėsi, kad mokykloje mokosi tokie išradingi ir popamokinėje veikloje aktyviai dalyvaujantys vaikai.

      Mokyklos direktorė D. Žalinkevičienei pristačius esamą situaciją ir pagrindinius mokyklos materialinės bazės trūkumus, Odd Fellow Ordenen organizacijos atstovai apžiūrėjo klases. Buvo nuspręsta, kad mokyklai labiausiai trūksta technologijų kabinetui reikiamų priemonių ir įrangos. Todėl jau sekančią dieną norvegai kartu su mokyklos administracija apsilankė Biržų prekybos centruose Senukai, Armelina, Topo centras ir skyrė finansinę paramą pagrindinėms priemonėms nupirkti. Geranoriškomis Odd Fellow Ordenen atstovų pastangomis ir parama mokyklai buvo padovanota nauja buitinė technika.

    Matydami mokyklos bendruomenės nuoširdų dėkingumą Gregorius Dagssønn grupės, įsikūrusios Odd Fellow Ordenen labdaros organizacije,  pirmininkas
Einar Jacob Thronsen ir jo kolega Terje Pederson neatmetė galimybės ir toliau bendradarbiauti su mokykla.

 

  Kratiškių pagrindinės mokyklos
mokytoja Kristina Zonienė