į pradžią turinys susisiekite  
Mokykla » Mokytojai

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Pareigos

Auklėjama klasė

1.

Laura Budrienė

Spec.pedagogas

Logopedė

 

2.

Inga Tamonienė

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

3.

Nijolė Baltrušaitienė Vyresn. mokytoja

Pradinių klasių mokytoja.

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė

1-2

4.

Neringa Šimonienė Mokytoja

Pradinių klasių mokytoja,

Klasės auklėtojų metodinės grupės pirmininkė

3-4

5.

Ilona Pavilionienė Vyresn. mokytoja

Skyriaus vedėja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, bibliotekininkė

 
6.  Gita Einorienė Mokytoja Anglų kalbos mokytoja

 

 

7.

 

 

Sigutė Sakalauskienė

 

Vyresn. mokytoja

 

Tikybos mokytoja