į pradžią turinys susisiekite  
Netradicinis » Seniau-amatai

Etninės kultūros projektas „Seniau – amatai, dabar - karjera“

 

Balandžio 8 dieną mokykloje –daugiafunkciniame centre mokiniai rinkosi į netradicinę dieną, skirtą Gavėnios laikui ir pasiruošimui šv. Velykoms. Tuo pačiu ši diena buvo skirta projekto ,,Seniau amatai – dabar kerjera” baigiamajam renginiui.  Mokyklos bendruomenė dalyvavo vykdant netradicines veiklas.

Projekto metu vyko 4 praktiniai, pažintiniai ir patyriminiai edukaciniai užsiėmimai. Buvo tobulinamos asmeninės, mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinė, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos. Netradicinių edukacinių pamokų metu mokiniai buvo susipažinti su įvairiomis profesijomis, jiems buvo suteikta galimybė giliau pažinti etninę kultūrą, jos reiškinių įvairove. Jau vasario mėnesį 5-9 klasių mokiniai su mokytojomis I. Pavilioniene, D. Šataite ir K. Zoniene dalyvavo pažintinėje–edukacinėje ekskursijoje „Grūdo kelias“ Sodeliškių dvaro sodyboje. Vėliau, kovo 6 – ąją, vykdomos netradicinio ugdymo dienos ,,Mokausi kitaip” veiklos leido mokiniams dalyvaujant įvairiose praktinėse užsiėmimuose BTVMC, Biržų regioninio parko lankytojų centre ir Biržų Jurgio Bielinio bibliotekos vaikų skyriuje pagilinti komunikavimo ir pažinimo kompetencijas. Galiausiai, kovo 20 dieną, vadovaujant Kratiškių mokyklos– daugiafunkcio centro mokytojai Ilonai Pavilionienei, Biržų V. Jakubėno muzikos mokyklos keramikos mokytojai Gražinai Visockienei, Biržų technologijų ir verslo mokymo centro profesijos mokytojoms Ingridai Pranauskaitei  ir Audronei Čiapienei vyko „Karjeros ugdymo per praktines veiklas“ užsiėmimai, kurių metu mokiniai turėjo galimybę prisiliesti prie vieno iš seniausių amatų – keramikos ir išmokti krepšių pynimo technikos. Įgytos patirtys ir žinios  buvo apibendrintos projekto baigiamająme renginyje ,,Velykinė popietė”. Jau nuo pat balandžio 8 dienos ryto mokiniai skirstėsi į grupes ir su muzikos, lietuvių kalbos ir literatūros bei etikos mokytojomis apibendrino pamokų ir netradicinių veiklų metu įgytas etnokultūrines žinias apie Velykų papročius, simbolius, tautosaką kurdami originalius kūrybinius stendus ir improvizacinius bandymus Velykų tema. Vėliau su tikybos mokytoja ir kunigu Ernestu turėjo galimybę pasikalbėti apie gerumą ir nuodėmę. Mažieji centro mokinukai surašė prašymus  Dievui. Svarstė, kuo norėtų būti užaugę ir kaip to pasiekti. Vyresniuosius mokinius kunigas Ernestas kvietė rimtai žiūrėti į gyvenimą, imti iš jo visą gėrį, nepaklysti ir nepasiduoti neigiamoms pagundoms. Įgiję  dvasinio pasitikėjimo ir susipažinę su Bažnyčios gyvenimu ir tarnyste joje, vaikai vėl rinkosi į grupes ir su  mokytojomis J. Varžinskiene, D. Šataite ir Kratiškių bendruomenės nare G. Šaltiene naudodami įvairius mokymosi metodus ir technikas margino velykinius margučius. Galiausiai renginio veiklų apibendrinime mokiniai pasidalino vienas su kitu savo įgytomis patirtimis ir kūrybinėmis sėkmėmis. Mokyklos direktorė pasidžiaugė sėkmingu numatytų projekto veiklų įgyvendinimu , tikybos mokytoja G. Makrickienė mokyklos- daugiafunkcio  bendruomenei įteikė atvirukus su nuoširdžiais pamąstymais ir palinkėjimais gyvenimo prasmės klausimais.

Netradicinė Gavėnios diena mokykloje sušildė visų širdis ir mintis belaukiant gamtos atbudimo ir Kristaus prisikėlimo šventės. Projektinės veiklos leido pagilinti etnokultūrinį ir profesinį pažinimą, suvokti save kaip savo krašto ir bendruomenės dalį.