į pradžią turinys susisiekite  
Netradicinis » Vasaros stovykla

VASAROS STOVYKLOS „DRAUGAI“  PROGRAMA

Tikslas:

  • Organizuoti ir užtikrinti kryptingą vaikų užimtumą vasaros atostogų metu.

Uždaviniai:

  • Ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo, sprendimų priėmimo bei kitus socialinius įgūdžius, reikalingus asmenybės vystymuisi, organizuojant grupinę ar individualią veiklą.
  • Ugdyti meninius, kūrybinius gebėjimus.
  • Skatinti žingeidumą, pastabumą, domėjimąsi tradicijomis.
  • Plėsti vaikų akiratį per prasmingą bei aktyvų dalyvavimą įvairiuose veiklose.
  • Formuoti sveikos gyvensenos nuostatas ir įgūdžius.

Veiklos:

Numatomos vykdyti veiklos, priemonės, renginiai

Vykdymo data

Stovyklos atidarymas:

·        Stovyklautojų pasveikinimas;

·        Stovyklos skanduoties kūrimas;

·        Supažindinimas su stovyklos tvarka, drausme;

·        Emblemos kūrimas;

·        Veikla su sveikatos priežiūros specialiste;

·         „Linksmosios spalvos“ – mozaika.

 

 

2018-06-18

Aktyvaus judėjimo  diena:

·        10.00 val. Veikla su šauliais;

·        Judriosios estafetės;

·        Futbolas;

·        Stalo tenisas;

·        Smiginis;

·        Bėgimas;

·        Šaškės;

·        Šokiai.

 

2018-06-19

Saugumo diena:

·        10.00 val. Paskaita „Vaikų saugaus elgesio taisyklės“( Panevėžio apskrities PK Biržų rajono PK veiklos skyriaus bendruomenės pareigūnai);

·        11.00 val. Praktinias užsiėmimai su PGT pareigūnais;

 

2018-06-20

Orientacinės varžybos:

·        „Sumanumo estafetės“;

·        „Fizika kitaip“;

·        „Gamtininko stotelė“;

·        „Angliškų žodžių labirintas“;

·        „Lietuviškas žodis“;

·        „Lobio ieškojimas“;

·        „Dailės Žaidimai“;

·        „Miško labirintai“

2018-06-21

Stovyklos uždarymas:

·        9.30 val. išvyka į levandų ūkį;

·        Atsisveikinimas prie laužo.

 

2017-06-22